خرید pdf کتاب The Catcher in the Rye

[ad_1]

«گیرنده در چاودار» داستانی از جی دی سلینجر است که در سالهای 1945-1946 تا حدودی به صورت سریال و در سال 1951 به عنوان یک رمان منتشر شده است. این در ابتدا برای بزرگسالان در نظر گرفته شده بود ، اما اغلب توسط نوجوانان خوانده می شود که قهرمان رمان ، هولدن کالفیلد ، نمادی برای شورش جوانان شده است. این رمان همچنین به س complexالات پیچیده بی گناهی ، هویت ، تعلق ، از دست دادن می پردازد

[ad_2]

خرید کتاب The Catcher in the Rye