خرید pdf کتاب The Catholic Church in Taiwan : Birth, Growth and Development

[ad_1]

این کتاب یک مطالعه میان رشته ای پیشگامانه درباره کلیسای کاتولیک در تایوان را با تمرکز بر جنگ داخلی پس از سال 1949 در چین تا به امروز ارائه می دهد و در مورد نقش کلیسای کاتولیک در جامعه معاصر تایوان بحث می کند. این وضعیت کلیسای کاتولیک تایوان در زمان اشغال ژاپن ، روابط تایوان و واتیکان از سال 1949 و روابط مثلثی واتیکان ، تایوان و چین در زمان تسای اینگ ون را بررسی می کند. این جلد از دیدگاه های مختلف ، از تاریخ گرفته تا روابط بین الملل گرفته تا ادبیات ، فلسفه و آموزش ، نوشته شده است. این یک چشم انداز مهم در مورد تولد و پیشرفت کلیسای کاتولیک در تایوان ارائه می دهد و سهم مهمی در مطالعات دینی در منطقه بزرگ چین دارد.

[ad_2]

خرید کتاب The Catholic Church in Taiwan : Birth, Growth and Development