خرید pdf کتاب The Catholic Church in Taiwan : Problems and Prospects

[ad_1]

این کتاب با در نظر گرفتن چالش هایی که امروزه با آن روبرو است ، تحلیلی کلیدی از توسعه کلیسای کاتولیک در تایوان را ارائه می دهد. این مقاله بررسی می کند که چگونه انقلاب 1949 در سرزمین اصلی چین تعداد زیادی از روشنفکران چینی را به تایوان آورد و کالاهای ارزشمند انسانی را برای بومی سازی الهیات و آیین مقدس در اختیار کلیسای کاتولیک تایوان گذاشت. این جلد جنبه های مختلف توسعه کلیسای کاتولیک تایوان را در زمینه بومی سازی در بر می گیرد و بررسی می کند که چگونه جنبه های چند وجهی کاتولیک در کلیسای کاتولیک تایوان از طریق تاریخ ، فلسفه ، علوم اجتماعی ، زبانشناسی ، موسیقی و ادبیات آشکار می شود.

[ad_2]

خرید کتاب The Catholic Church in Taiwan : Problems and Prospects