خرید pdf کتاب The Celtic Twilight : Faerie and Folklore

[ad_1]

کاوش در Sidhe و مردم ایرلند توسط نویسنده برنده جایزه نوبل. شاعر مشهور ایرلندی WB Yeats شیفته فرهنگ عرفانی و ماورا طبیعی و همچنین ایرلندی بود. گرگ و میش سلتیک این علایق را با داستان ها و تفسیرهایی ترکیب می کند که هم انسانهای دنیای پری را به تصویر می کشد و هم ارتباط آنها را در زمینه زندگی روزمره فردی ، سیستم های اعتقادی اجتماعی و تاریخ ایرلند بررسی می کند.

[ad_2]

خرید کتاب The Celtic Twilight : Faerie and Folklore