خرید pdf کتاب The Diabetic Patient Agent : Modeling Disease in Humans and the Healthcare System Response

[ad_1]

این کتاب رویکردی ابتکاری در مدل سازی بیمار دیابتی انسان با استفاده از یک عامل نرم افزاری ارائه می دهد. این مقاله بر اساس دو مقاله MASc (کارشناسی ارشد علوم کاربردی) است: یکی در مورد رشد زمانی عامل بیمار و دیگری بر روی تعامل عامل بیمار با سیستم بهداشت. این نشان می دهد که عامل نرم افزار به طور مشابه با بیمار انسان توسعه می یابد و ویژگی های معمولی بیماری را نشان می دهد ، مانند ب- پاسخ به مصرف غذا ، دارو و فعالیت. این مدل عامل می تواند به طرق مختلفی مورد استفاده قرار گیرد ، از جمله به عنوان نمونه اولیه برای یک بیمار خاص انسانی برای تعیین زمان انحراف وضعیت آن بیمار از نوسانات طبیعی. عامل نرم افزاری همچنین می تواند برای بررسی تعامل بین بیمار انسانی و سیستم مراقبت های بهداشتی مورد استفاده قرار گیرد. این کتاب مورد توجه هر کسی باشد که در درمان بیماران دیابتی یا تحقیقات اجتماعی در زمینه درمان دیابت نقش داشته باشد. عامل بیمار دیابتی با استفاده از مدل Ackerman برای دیابت ساخته شده است ، اما این مدل را می توان به راحتی برای هر مدل دیگر با داده های فیزیولوژیکی لازم سازگار کرد تا از این مدل پشتیبانی کند.

[ad_2]

خرید کتاب The Diabetic Patient Agent : Modeling Disease in Humans and the Healthcare System Response