خرید pdf کتاب The Evolution and Preservation of the Old City of Lhasa :

[ad_1]

این کتاب اولین کتابی است که تحلیلی عمیق از تاریخ ، توسعه شهری ، برنامه ریزی و حفظ شهر لهاسا در طول سیزده قرن گذشته ارائه می دهد. این شهر باستانی لهاسا را ​​به عنوان بخشی از روند تکامل اجتماعی و تاریخی تبت بررسی می کند. بنابراین ، این کتاب دیدگاه نسبتاً گسترده ای و درک عینی دارد. این تحقیق از منابع بایگانی و همچنین نتایج فعلی حاصل از پروژه های تحقیقاتی اصلی ، بی سابقه است. در این میان ، برخی از تجربیات سایر شهرهای تاریخی چین نیز برای مقایسه با حفظ شهر باستانی لهاسا ارائه شده است. این کتاب همچنین شامل بسیاری از عکسهای دست اول بی نظیر و تصاویر با کیفیت بالا است. از آنها می توان به عنوان مرجعی برای دانش پژوهان و دانشجویان علاقه مند به حوزه حفظ تاریخی و فرهنگی در برنامه ریزی و ساخت و سازهای چین استفاده کرد. این کتاب همچنین می تواند برای گردشگران یا افرادی که به تاریخ فرهنگی و مذهبی تبت علاقه مند هستند مفید باشد.

[ad_2]

خرید کتاب The Evolution and Preservation of the Old City of Lhasa :