خرید pdf کتاب The Global Debt Crisis and Its Socioeconomic Implications : Creating Conditions for a Sustainable, Peaceful, and Just World

[ad_1]

این کتاب جذاب و جاه طلبانه استراتژی جدیدی (“طرح رامو”) برای مقابله با بحران اقتصادی – اجتماعی فعلی را پیشنهاد می کند. نویسنده مستقیماً وضع موجود را به چالش می کشد و تعدادی رهنمود جسورانه برای پر کردن شکاف بین غرب و شرق و هدایت ما به آینده ای سعادتمندتر و امن تر ارائه می کند. این کتاب علاوه بر معرفی یک رویکرد جدید اقتصادی ، نمای کلی از نیروهای اصلی کاهش نرخ رشد اقتصادی را ارائه می دهد. این مقاله وضعیت اقتصاد بزرگ دنیا را بررسی می کند ، تأثیر بحران بدهی جهانی را بررسی می کند ، شکاف های درآمد و ثروت را در ایالات متحده و سایر کشورها شناسایی می کند و رابطه بین این مسائل و گسترش بیگانگی ، رادیکالیسم و ​​تروریسم را توضیح می دهد. این کتاب مبتکرانه و با طراوت برای دانشجویان و دانش پژوهان علاقه مند به اقتصاد سیاسی بین الملل ، توسعه اقتصادی ، توسعه پایدار و اقتصاد اجتماعی و همچنین سیاست های جهانی ، مطالعات سرزمینی ، مطالعات جهانی سازی و روابط بین الملل بسیار ارزشمند و اصلی است.

[ad_2]

خرید کتاب The Global Debt Crisis and Its Socioeconomic Implications : Creating Conditions for a Sustainable, Peaceful, and Just World