خرید pdf کتاب The Management of Small Renal Masses : Diagnosis and Management

[ad_1]

در این یک جلد ، جراحان و دانشجویان پزشکی می توانند آخرین اطلاعات بالینی و مشاوره مورد نیاز برای مدیریت این وضعیت منحصر به فرد توده کوچک کلیه را پیدا کنند. هدف این کتاب ارائه اطلاعات در مورد این موضوع به روشنی و منطقی با کمک شکل ها ، جداول و تصاویر به منظور تسهیل کاربرد عملی مهارت های به دست آمده از کتاب است. رشد فناوری های جدید و پیشرفت تکنیک های موجود منجر به تعداد قابل توجهی گزینه جدید شده است که متخصصان اورولوژی می توانند به بیماران ارائه دهند. با وجود این پیشرفت ها ، چالش ها همچنان پابرجا هستند ، و این کتاب راه حل های جداگانه ای برای هر جنبه از مدیریت توده كوچك كوچك ارائه می دهد تا بتوان هر تشخیص را برای هر بیمار تنظیم كرد. این کتاب که توسط متخصصان برجسته نوشته شده است ، دانش و مشاوره تخصصی در مورد تشخیص و درمان این بیماری را ارائه می دهد. این کتاب از تشخیص دقیق تا انتخاب روش درمانی مناسب برای بیمار ، یک راهنمای جامع در مورد تمام جنبه های کنترل توده کلیه کوچک ارائه می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب The Management of Small Renal Masses : Diagnosis and Management