خرید pdf کتاب The Palgrave Handbook of Indicators in Global Governance :

[ad_1]

این جلد هر دو دیدگاه آکادمیک و نهادی را برای بررسی ایجاد ، استفاده و چالش شاخص ها در حاکمیت جهانی گرد هم آورده است. این یک راهنمای منحصر به فرد و جامع برای آخرین تحقیق در مورد شاخص ها و استفاده از آنها در حاکمیت جهانی و سیاست گذاری است. ویراستاران راهنمای جدیدترین متون و شیوه های گسترده در زمینه اندازه گیری حکمرانی و اندازه گیری به عنوان حکمرانی در سطح جهانی را ارائه می دهند و یک تحلیل پیشرفته از تحقیقات علوم اجتماعی در مورد شاخص ها در سطح فراملی و جهانی ارائه می دهند. این کتاب راهنما محققان از رشته ها و دیدگاه های مختلف و همچنین سیاست گذاران از سازمان های بین المللی و سازمان های غیر دولتی فعال در این زمینه را گرد هم آورده است. این جلد منبع ارزشمندی برای دانشجویان و دانش پژوهان در زمینه های سیاست عمومی ، اداره و مدیریت ، روابط بین الملل ، علوم سیاسی ، حقوق و جهانی سازی و همچنین سیاست گذاران و دست اندرکاران خواهد بود.

[ad_2]

خرید کتاب The Palgrave Handbook of Indicators in Global Governance :