خرید pdf کتاب The Post-War Reconstruction of Greece : A History of Economic Stabilization and Development, 1944-1952

[ad_1]

در این کتاب اولین گزارش جامع از چگونگی نقشه برداری اقتصاددانان ، مهندسان و صنعتگران از آینده اقتصادی یونان پس از ویرانی های جنگ داخلی ارائه شده است. این مستند بحث سیاسی بین یونان و حامیان مالی آن در مورد روند آینده اقتصاد ، سرمایه گذاری های مورد نیاز و تأمین مالی آنها است. از طریق روایت های تاریخی ، منابع بایگانی و انتقال شفاهی ، این کتاب درک بهتری از آنچه بسیاری از اقتصاددانان از آن به عنوان “معجزه اقتصادی” یاد می کنند ، ارائه می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب The Post-War Reconstruction of Greece : A History of Economic Stabilization and Development, 1944-1952