خرید pdf کتاب The Red Mother Vol. 2

[ad_1]

دیزی ، اسرارآمیز للاند بلک را به پیشنهاد شغلی خود اضافه کرده و راهی جدید برای ناک اوت کردن شیاطین به او داده است – اما به سرعت می فهمد که توطئه خطرناک بسیار عمیق تر از تصور او است. همه راه ها مستقیماً به مادر قرمز منتهی می شوند. و مادر سرخ مستقیم به دیزی می رود. نویسنده جرمی هون (زیبایی ، امپراطوری) و هنرمند دنی لوکرت (رگرسیون) فصل بعدی این مجموعه رازآلود را ارائه می دهند که زیر سطح واقعیت حفر می کند تا وحشت ها را دقیقاً جلوی چشم ما فاش کند. مهره قرمز شماره 5-8 را جمع کنید.

[ad_2]

خرید کتاب The Red Mother Vol. 2