خرید pdf کتاب The Republic of Cordoba

[ad_1]

من یک اندلس هستم. روزگاری در قرطوبا کنیسه ای با آجر قرمز وجود داشت که قبل از تبدیل شدن به کلیسای جامع بدون تغییر ، بزرگتر شده و به یک mezquita تبدیل شده بود. مردم منطقه من خوش شانس هستند که مسیحی ، مسلمان و یهودی هستند. کوردوبا خاستگاه بشر است ، مکانی که بسیاری از اعتقادات این کره خاکی به هم می رسند و در نتیجه ، یک ویژگی متمایز ، یک رمز و راز به مردم خود می دهد. من امشب شما را دعوت کردم تا در مورد آن به شما بگویم. آیا شما موافق شرکت هستید؟ ”

[ad_2]

خرید کتاب The Republic of Cordoba