خرید pdf کتاب The Reticulocyte

[ad_1]

این کتاب برای اولین بار در سال 1986 منتشر شد ، یک راهنمای جامع برای سلولهای قرمز نابالغ ارائه می دهد. این کتاب به دقت تدوین شده و پر شده است با فهرست گسترده ای از یادداشت ها ، نمودارها و منابع. این یک مرجع مفید برای دانشجویان پزشکی و سایر پزشکان در رشته های مربوطه آنها است.

[ad_2]

خرید کتاب The Reticulocyte