خرید pdf کتاب The Revolution We Expected : Cultivating a New Politics of Consciousness

[ad_1]

کلودیو نارنجو ، پزشک و روان درمانگر مشهور ، در آخرین کار خود به عنوان نویسنده ، از کتاب “انقلابی که انتظار داشتیم” استفاده کند تا سرانجام بشریت را به چالش بکشد تا توانایی های جمعی ما را تحقق بخشد و از گذشته و حال پدرسالارانه ما فراتر رود. این کتاب نقشه ای را ارائه می دهد که نه تنها برای بیداری جمعی فرد بلکه برای یک تلاش هماهنگ برای تغییر نهادهای ما صحبت می کند تا دروس آموزش و فرهنگ ما در خدمت جهانی بهتر باشد. هدف نویسنده آموزش سنتی و سیستم اقتصادی جهانی ما است که به طور فزاینده ای از توسعه انسانی غافل می شوند و باید پاسخگوی نیازهای تکامل اجتماعی در آینده باشند. او بر لزوم آموزش برای آموزش خرد در مورد دانش تأكید می كند و پیشنهاد می كند كه مراقبه و روشهای تأمل می تواند به ما كمك كند تا روشهای جدیدی را یاد بگیریم. در نهایت ، ما باید یک فرآیند جمعی برای انسان سازی مجدد سیستم های خود و ایجاد خودآگاهی به عنوان یک فرد آغاز کنیم تا آگاهی جهانی لازم را برای تحقق مسیر جدید به جلو ایجاد کنیم.

[ad_2]

خرید کتاب The Revolution We Expected : Cultivating a New Politics of Consciousness