خرید pdf کتاب The Rover

[ad_1]

پیرول استاد نیروی دریایی جمهوریخواه فرانسه و یک دزد دریایی است. او آرزو دارد که از زندگی خشونت آمیز خود فرار کند و در مزرعه ای دور از دریا و خشونت هایی که در تمام زندگی خود شناخته است مستقر شود. این مبارزه برای آزادی و صلح در پس زمینه انقلاب فرانسه و به قدرت رسیدن ناپلئون اتفاق می افتد. پیرول باید در آخرین سفر خود برای نجات و عزت بجنگد.

[ad_2]

خرید کتاب The Rover