خرید pdf کتاب The Rules of Engagement

[ad_1]

“قوانین نامزدی” یک رمان خام و گیرنده است که یقه شما را به سختی می گیرد ، شما را به درون می کشد و رها نمی کند و در سخت ترین شرایط دوستی را جستجو می کند. جیمی ، که با محبت به “تاز” معروف است ، یک شنبه در تیم محلی خود لیگ راگبی بازی می کند. اما او تلاش می کند تا دوست دختر سابق خود را فراموش کند و زندگی اش شروع به فروپاشی می کند. وقتی او در یک افسردگی عمیق فرو رفت ، هم تیمی هایش قدم به جلو می کشند تا او را بیرون بکشند.

[ad_2]

خرید کتاب The Rules of Engagement