خرید pdf کتاب The Sacred Edifices of the Batak of Sumatra

[ad_1]

چهارمین کتاب از مجموعه “مشارکت های گاه به گاه” موزه ، کارهای هارلی هریس بارتلت در مورد بناهای مقدس در منطقه باتاک در سوماترا است. شامل 31 عکس سیاه و سفید از سازه ها ، مجسمه ها ، محراب ها و دیگر مکان های مقدس از اوایل دهه 1900 است.

[ad_2]

خرید کتاب The Sacred Edifices of the Batak of Sumatra