خرید pdf کتاب The Safety Net: Surviving Pandemics and Other Disasters

[ad_1]

ظهور اینترنت یکی از مهمترین پیشرفتهای فناوری در تاریخ بود. در این کار تأمل برانگیز و پیشگامانه ، دیوید ایگلمن ، نویسنده کتاب پرفروش بین المللی ، شش راهی را معرفی می کند که وب می تواند ما را از تهدیدات عمده وجودی نجات دهد: همه گیری ها ، جریان ضعیف اطلاعات ، بلایای طبیعی ، فساد سیاسی ، کمبود منابع و سقوط اقتصادی .

[ad_2]

خرید کتاب The Safety Net: Surviving Pandemics and Other Disasters