خرید pdf کتاب The Sayings Of Lao Tzu

[ad_1]

این ترجمه لیونل جیلز از Tao te Ching از مجموعه “حکمت شرق” است. گیلز (1875-1958) نگهدارنده بخش کتابهای شرقی و نسخه های خطی در موزه بریتانیا بود. وی همچنین ترجمه هنر جنگ تسو تز. ترجمه کاملاً واضح انگلیسی از این متن بسیار دشوار و عمیق.

[ad_2]

خرید کتاب The Sayings Of Lao Tzu