خرید pdf کتاب The Scarlet Letter

[ad_1]

Scarlet Letter کلاسیک در ادبیات آمریکا است که توسط ناتانیل هاوتورن نوشته شده است. این داستان در قرن 17 هجری شمسی و درحال انحطاط نیوانگلند است ، داستان هستر پرینن را روایت می کند ، که مرتکب زنا شده و دختری دارد که از افشای پدر خود امتناع می ورزد و برای یافتن زندگی جدید در توبه و عزت تلاش می کند.

[ad_2]

خرید کتاب The Scarlet Letter