خرید pdf کتاب The Secret of the Ninja

[ad_1]

قدرت کامو بی حد و مرز است. این یک انرژی است که به طرز معجزه آسایی و بلافاصله مشکلات و نگرانی ها ، بیماری ها یا مشکلات مربوط به کار شما را برطرف می کند. چرا به آن کامو می گویند؟ من این اسم را به او ندادم. حدود 12000 سال پیش ، قبل از J؟ دوره دوشنبه ، مردمی خوانده می شد که در مجمع الجزایر ژاپن زندگی غنی و شادی داشتند ، مانند طبیعت یکی زندگی می کردند و از این انرژی به عنوان کامو به طور کامل از پدیده های طبیعی استفاده می کردند.

[ad_2]

خرید کتاب The Secret of the Ninja