خرید pdf کتاب The Seed That Left His Pumpkin

[ad_1]

آجیل دانه ای است که به همراه خواهران و برادرانش در کدو تنبل خود زندگی ایمن و آرامی دارد. اما ، برخلاف دیگران ، او متقاعد شده است که باید “جهانی در آنجا” وجود داشته باشد. علی رغم اینکه همه به او می گویند این کار را نکن ، Nut تصمیم می گیرد بر ترس خود غلبه کند و کدو تنبل را ترک کند تا ببیند چه چیزی در خارج از خانه انتظار او را می کشد. مورچه ، سیكادا و سرخابی به او كمك می كنند دنیایی را كه از قبل به خوبی می شناسند كشف كند – اما اگر در جهان خارج فقط یك كدو تنبل دیگر وجود داشته باشد كه راهی برای نجات پیدا كند ، چه می شود؟

[ad_2]

خرید کتاب The Seed That Left His Pumpkin