خرید pdf کتاب The Soils of Ecuador :

[ad_1]

این اولین کتابی است که به عمق خاک اکوادور می پردازد. به طور غنی نشان داده شده است و اطلاعاتی در مورد خصوصیات منحصر به فرد و توزیع این خاکها فراهم می کند. به دلیل نفوذ آندها ، که به شدت آب و هوا و مواد والدین را تغییر داد ، یک کشور نسبتاً کوچک مانند اکوادور دارای رژیم های مختلف زمینی است که به ندرت در کشورهای دیگر یافت می شود. این کشور توسط آندها به سه منطقه مختلف تقسیم شده است: دشت ساحلی ، ارتفاعات آند و منطقه آمازون ، هر یک با پیشرفت های مختلف خاک ، که تحت تأثیر شرایط مختلف در این منطقه است. همچنین لازم است جزایر گالاپاگوس را به عنوان منطقه ای جداگانه با آب و هوای خاص و مواد والدین در نظر بگیرید.

[ad_2]

خرید کتاب The Soils of Ecuador :