خرید pdf کتاب The Twenties : Fords, Flappers & Fanatics

[ad_1]

از جنگ های رنگارنگ ممنوعیت تا پرواز حماسی لیندبرگ از طریق آتلانتیک ، از شورش های نژادی در شیکاگو تا دیوانه سوداگرانه از رونق روستایی در فلوریدا ، THE TWENTIES از حال و هوای پر جنب و جوش ، بی دغدغه و تحمل نکردن ملت ما در عصر رونق اقتصادی جدید حکایت دارد . این چشم انداز مقالات مجله های معاصر ، مقالات روزنامه ها ، و روایت های شخصی با ادعای مورخان سیاسی و منتقدان مبنی بر دهه بیست بودن دهه عقیم بودن منافات دارد. بیست سالگی شادی و بی اختیاری را در تقابل با عناصر اجتماعی قدیمی و جدید قرار می دهد و شاهدی بر نشاط حیرت انگیز اختراعات و تغییرات اجتماعی است که سالهای شکل گیری جامعه مدرن آمریکا را شکل داده است.

[ad_2]

خرید کتاب The Twenties : Fords, Flappers & Fanatics