خرید pdf کتاب The Ultimate Drawing Workbook

[ad_1]

این راهنمای طراحی سپر برای هنرمندانی که به دنبال ارتقا. مهارت های خود هستند مناسب است. خواه بخواهید به یک موضوع انسانی شباهت پیدا کنید ، از یک منظره نهایت استفاده را ببرید و یا حیوانی را ترسیم کنید که آرام نماند ، توصیه ها و مثالهای موجود در اینجا مطمئناً شما را الهام می دهد. هنرمندان ماهر Barrington Barber و Peter Grey چالش ها و پاداش ها را در هر زمینه موضوعی با تمرینات گام به گام اختصاصی نشان می دهند.

[ad_2]

خرید کتاب The Ultimate Drawing Workbook