خرید pdf کتاب The Undying Fire

[ad_1]

آتش غیرقابل انکار ، رمانی به قلم HG Wells در سال 1919 ، بازخوانی مدرن داستان ایوب است. این کتاب مانند کتاب ایوب شامل یک پیش گفتار در بهشت ​​، تبادل سخنرانی با چهار بازدید کننده ، گفتگوی شخصیت اصلی و خدا و یک پایان نامه است که در آن سرنوشت قهرمان بازیابی می شود. ولز اعتقاد داشت آتش غیرقابل انکار شامل بهترین نوشته های او است. در حالی که برخی از دوستان موافق بودند ، منتقدان و منتقدان سخاوت کمتری داشته اند. یکی از زندگینامه نویسان ولز غر زد که این رمان “رژه ایده هایی است که به یک نتیجه گیری از پیش تعیین شده منجر می شود: اینکه تنها خدای واقعی آرزوی آرمان در قلب انسان است که می تواند از طریق آموزش با موفقیت توسعه یابد.”

[ad_2]

خرید کتاب The Undying Fire