خرید pdf کتاب Theory and Technology of Laser Imaging Based Target Detection :

[ad_1]

این کتاب به طور سیستماتیک خوانندگان را با اصول و فنون هدف گیری تصویر لیزری آشنا می کند. این مقاله اصول تصویربرداری با لیزر را پوشش می دهد و تجزیه و تحلیل جامع و به روز از چگونگی بهترین استفاده از تصویربرداری لیزر برای شناسایی اهداف را ارائه می دهد. به دنبال آن بحث کاملی در مورد اصول دستیابی تصویربرداری با لیزر به هدف ، تولید تصویربرداری با لیزر و روشهای دستیابی به هدف انجام می شود. این کتاب منبعی بسیار ارزشمند را برای محققان ، به ویژه افرادی که در این زمینه کار می کنند ، فراهم می کند ، از جمله دستیابی به هدف بر اساس سیستم تصویربرداری با لیزر ، دستیابی و شناسایی هدف ، تصویربرداری سنجش از دور و پردازش تصویر. علاوه بر این ، می تواند به عنوان یک کتاب مرجع برای دانشجویان کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد رشته های مربوطه استفاده شود.

[ad_2]

خرید کتاب Theory and Technology of Laser Imaging Based Target Detection :