خرید pdf کتاب Therapeutic Endoscopy in the Gastrointestinal Tract :

[ad_1]

این کتاب که توسط متخصصان گوارش و جراحی گوارش نوشته شده است ، شرح جامع و مفصلی از کلیه اقدامات آندوسکوپی مداخله ای ایجاد شده و تازه توسعه یافته را ارائه می دهد. موضوعات زیر برای هر روش پوشش داده می شود: پرسنل ، نیازهای ابزاری و فنی ؛ و نتایج ، عوارض احتمالی و مدیریت آنها. این کتاب شامل تعداد زیادی عکس و نقشه از روش ها ، و همچنین نکات و نکات مفید است ، و یک منبع ارزشمند برای متخصصین داخلی و جراحان باتجربه و همچنین متخصصان آندوسکوپی در زمینه های دیگر فراهم می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Therapeutic Endoscopy in the Gastrointestinal Tract :