خرید pdf کتاب Towards a Sociology of Health Discourse in Africa :

[ad_1]

این کتاب گفتمان های اساسی مربوط به سلامت آفریقا را ناشی از پیامدهای بیماری های بومی در آفریقا را پوشش می دهد. این زمینه ها ، چالش ها و تلاش ها برای مبارزه با این بیماری ها را شناسایی ، توضیح داده و نشان می دهد. این کتاب یک تحلیل مقایسه ای منحصر به فرد از زمینه های سلامت آفریقا ارائه می دهد ، و زمینه های بهداشت جهانی را که آفریقا در آن وجود دارد نادیده نگیرد. آنچه در زیر می آید موضع تحلیلی کلان در مورد سلامت در آفریقا است که حول موضوعات مهم / فوری است. گفتمان بیماری بخشی از یک گفتمان عمیق سلامت جامعه شناختی در آفریقا است که برای دانش آموزان ، دانشگاهیان و متخصصان پزشکی چارچوبی برای درک شرایط بهداشتی و سیستم های بهداشتی در آفریقا فراهم می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Towards a Sociology of Health Discourse in Africa :