خرید pdf کتاب Tracing Rhetoric and Material Life : Ecological Approaches

[ad_1]

این جلد سه حوزه علمی و عملی را گرد هم آورده است: بلاغت ، زندگی مادی و بوم شناسی. در فصل ها با گردهم آوردن دانشمندان از سنت های مختلف نظری و انتقادی در مورد موضوع مشترک بوم شناسی ، درک پیچیده ای از زندگی مادی ساخته شده است. جهت گیری اکولوژیکی که ما ایجاد می کنیم بر رابطه ، پیوستگی و زمینه تأکید می کند و بر نظریه بلاغت و مداخلات دوستانه محیط زیست تأثیر می گذارد. شرکت کنندگان تحقیقات نظری عملی گرا را در زمینه های مختلف – کیهان شناسی بلاغی ، غنائم ، شعارهای دو منطقه ای ، استعمار هسته ای و موارد دیگر – ارائه می دهند و به طور مشترک کانال های ارتباطی جدیدی را بین دانشمندان در زمینه های ارتباطات محیطی ، علوم ارتباطات ، بلاغت و ترکیب باز می کنند. این کتاب با هدف الهام بخشیدن و پیشبرد تفکر اکولوژیکی و نشان دادن ارزش آن برای شعارها و ارتباطات و همچنین تفکر و عملکرد مرتبط با محیط زیست است.

[ad_2]

خرید کتاب Tracing Rhetoric and Material Life : Ecological Approaches