خرید pdf کتاب Transactions on Intelligent Welding Manufacturing : Volume I No. 1 2017

[ad_1]

هدف اصلی این جلد فراهم آوردن پوشش به روز محققان و مهندسان علم و صنعت از آخرین پیشرفت های جوشکاری رباتیک ، سیستم های هوشمند و اتوماسیون است. این مقاله مقالات انتخاب شده از کارگاه بین المللی 2017 در زمینه تولید جوش هوشمند (IWIWM’2017) را که از 23 تا 26 ژوئن 2017 در شانگهای چین برگزار شد ، جمع آوری می کند. مشارکت ها نشان می دهد که چگونه تولید جوشکاری هوشمند (IWM) در حال تبدیل شدن به یک روند اجتناب ناپذیر است ، همانطور که جوشکاری رباتیک هوشمند در حال تبدیل شدن به یک فناوری کلیدی است. حجم به چهار قسمت اصلی تقسیم می شود: تکنیک های هوشمند برای جوشکاری رباتیک ، تشخیص در پردازش جوشکاری قوس ، مدل سازی و کنترل هوشمند پردازش جوش ، و کنترل هوشمند و کاربردهای آن در فناوری.

[ad_2]

خرید کتاب Transactions on Intelligent Welding Manufacturing : Volume I No. 1 2017