خرید pdf کتاب Transdisciplinary Systems Engineering : Exploiting Convergence in a Hyper-Connected World

[ad_1]

این فناوری به بررسی چگونگی همگرایی انضباطی و پیشرفت فناوری در حال تغییر فناوری سیستم برای از بین بردن شکاف در فناوری پیچیده سیستم است: فناوری سیستم فرا رشته ای (TSE). TSE برای یافتن ارتباطات فراتر از رشته های سنتی است. این کتاب طیف وسیعی از روش های جدید را از زمینه های متنوعی مانند علوم کامپیوتر ، علوم اجتماعی ، مطالعات انسانی و طراحی سیستم ها برای کشف الگوها ، کارایی ها ، مزایا و روش های طراحی بصری بررسی می کند. این کتاب که برای حوزه های مختلف انتخاب شده است ، علاوه بر دوره های مهندسی سیستم های تحصیلات تکمیلی ، یک متن مرجع برای مدیران برنامه ها و مهندسان متبحر در تمام صنایع و منبع اصلی برای محققانی است که در زمینه تحقیقات چند رشته ای در مهندسی سیستم و طراحی مشغول به کار هستند.

[ad_2]

خرید کتاب Transdisciplinary Systems Engineering : Exploiting Convergence in a Hyper-Connected World