خرید pdf کتاب Treatment of Ongoing Hemorrhage : The Art and Craft of Stopping Severe Bleeding

[ad_1]

این جلد ، مروری اجمالی و در عین حال جامع در مورد تکنیک های متوقف کردن خونریزی مداوم در تمام مناطق بدن را ارائه می دهد. این متن شامل روشهای جراحی باز و رویكردهای كم تهاجمی (از طریق پوست ، آندوسكوپی ، رادیولوژی ، لاپاراسكوپی) و همچنین روشهای مناسب برای موقعیتهای پیش بالینی مانند “در محل” ، آمبولانس و میدان جنگ است. تکنیک ها و نکات دقیق اما ساده و سرراست هستند تا تکرار این مفاهیم را در برابر خونریزی مداوم و تهدیدکننده برای خوانندگان آسان تر کنند. درمان خونریزی مداوم توسط متخصصان این حوزه نوشته شده و منبع ارزشمندی برای جراحان ، کارآموزان و کلیه پزشکان شاغل در اتاق های فوریت های پزشکی یا با بیماران بسیار بدحال است.

[ad_2]

خرید کتاب Treatment of Ongoing Hemorrhage : The Art and Craft of Stopping Severe Bleeding