خرید pdf کتاب Treppenwitz zur Hochkultur : Beginn unserer Traumkultur?

[ad_1]

برند ماجراجویی عاشقانه ای را با کلودیا آغاز می کند ، اما فقط آن را در دفتر خاطرات خود ثبت می کند. جلسه مشترک با کلودیا ، که در آن آنها قبلا سعی کرده بودند یکدیگر را به تاریخ فرهنگی آلمان نزدیک کنند ، مدتهاست که به یک عشق عاشقانه مست تبدیل شده است. این دردناک تر است که هر دو به تدریج متوجه می شوند که حاضر نیستند روابط خود را بالاتر از منافع خود قرار دهند. والتر وور توصیف عمیق خود از تاریخ فرهنگی اروپای مرکزی از قرون وسطی تا رمانتیسم را در این داستان عاشقانه در جلد دوم خود ، “شوخی راه پله برای فرهنگ بالا” تعبیه کرده است. برای همه کسانی که می خواهند به روشی آرام به ته فرهنگ آلمان برسند توصیه می شود.

[ad_2]

خرید کتاب Treppenwitz zur Hochkultur : Beginn unserer Traumkultur?