خرید pdf کتاب Trial By Ordeal : Poetry

[ad_1]

در مدت زمان کوتاهی ، کارن موبلی خانواده خود را به مرگ از دست داد ، توسط یک اتومبیل مورد اصابت قرار گرفت ، پای او شکست و چندین فاجعه را تجربه کرد. این مجموعه شعر ، Trial By Ordeal ، نقش آنها را به عنوان دختر ، خواهر و عاشق هنگام اعتقاداتشان به چالش می کشد. شعرهای موبلی به عنوان یک هنرمند تجسمی ، از نظر هنری و تجربه مشاهده شده غنی هستند. شعرها ضایعه را مستند می کنند زیرا او بدنبال هیبت و حیرت در طبیعت می رود و از دست دادن خانواده ، معلولیت و آسیب های جسمی زنده می ماند.

[ad_2]

خرید کتاب Trial By Ordeal : Poetry