خرید pdf کتاب Tribute and Trade : China and Global Modernity, 1784–1935

[ad_1]

در قرن های 18 و 19 ، روابط بین چین و غرب با محدودیت های شدید سلسله چینگ در دسترسی به خارجی ها و جاه طلبی های امپراتوری غرب تعیین شد. تعاملات فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی اغلب با بی اعتمادی و سو mis تفاهم از هر دو طرف همراه بود. اما تجارت رونق گرفت و مواردی از تبادلات فرهنگی و دوستی وجود داشت که برخلاف روایت رسمی بود. حمل و نقل و تجارت: چین و مدرنیته جهانی با استفاده از نمونه هایی از هنر ، ادبیات ، علوم ، سیاست ، موسیقی ، آشپزی ، لباس و سایر موارد ، برخوردهای چین و غرب را در این دوره و پس از آن تا اوایل قرن 20 بررسی می كنند. چین و غرب چگونه یکدیگر را دیدند ، چگونه بر یکدیگر تأثیر گذاشتند و پیامدهای طولانی مدت این تماس چه بود؟

[ad_2]

خرید کتاب Tribute and Trade : China and Global Modernity, 1784–1935