خرید pdf کتاب Trou de mémoire

[ad_1]

در مدرسه کوچک طنز ، دانش آموزان یاد می گیرند مردم را بخندند. هوگون سیکلوپ ها به خودش افتخار می کنند: جوک هایی که برای این نمایش نوشت واقعا خنده دار است! اگر فقط وقتی می توانست روی صحنه بماند او را به یاد بیاورد … چگونه او را فراموش نمی کنی؟ هوگون باید یک راه حل خلاقانه پیدا کند!

[ad_2]

خرید کتاب Trou de mémoire