خرید pdf کتاب Tundra

[ad_1]

برای سال 2020 به روز شده است. تواندرا قطب شمال ، انواع حیواناتی که در آنجا زندگی می کنند و چگونگی کوچک شدن تاندرا یک روز قبل از گرم شدن کره زمین را توصیف می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Tundra