خرید pdf کتاب Turning to the Other : Martin Buber’s Call to Dialogue in I and Thou

[ad_1]

من و شما یک دعوت هستیم که امروز ما را به گفتگو دعوت می کند. مانند شهرتی که خود بوبر به دست آورده است ، این کتاب ما را به دیدار دیگری ، همتایان انسانی و ابدی خود دعوت می کند. بیداری معنوی بوبر ، رویارویی او با مردم و زمان او ، خواندن گسترده و غم و اندوه او زمینه هایی است که خواستار همکاری ما با او در فراوانی زندگی گفت و گو است. هنگامی که ما بوبر را در مطالعه خود ، در تلاش برای زندگی درونی او ، در دستیابی به وجود گفتگوی او دنبال می کنیم ، او معجزات من و شما را به عنوان وصیت نامه و دعوت از ما برای روی آوردن به گفتگو باز می کند ، و او به ما نشان می دهد راهی برای تحقق این زندگی. این کتاب ما را به این مکان می برد.

[ad_2]

خرید کتاب Turning to the Other : Martin Buber’s Call to Dialogue in I and Thou