خرید pdf کتاب Turtle and Frog at the Pond

[ad_1]

لاک پشت و قورباغه چیزهایی را که در آنها مهارت دارند مقایسه می کنند. این داستان در سطح B از متن قابل رمزگشایی برای افزایش اعتماد به نفس خوانندگان اولیه استفاده می کند. در این کتاب برای ایجاد شناخت از ترکیبی از کلمات دیداری و واژگان کوتاه کوتاه در تکرار استفاده شده است. تصاویر اصلی به خواننده کمک می کند تا خودش را در متن راهنمایی کند. نویسنده سسیلیا میندن ، PhD ، مشاور سوادآموزی و مدیر سابق برنامه زبان و سواد در دانشکده تحصیلات تکمیلی هاروارد ، قالب ویژه ای را برای این مجموعه ایجاد کرد. کتاب های این مجموعه شامل زندگی نامه نویسنده ، آوایی ، و کتاب های درسی است.

[ad_2]

خرید کتاب Turtle and Frog at the Pond