خرید pdf کتاب Turtle

[ad_1]

موجودات باستانی که زمانی زمین را با دایناسورها مشترک داشتند ، بیش از صد میلیون سال است که لاک پشت ها نقشی حیاتی در حفظ اکوسیستم های زمینی و دریایی سالم دارند. گرچه ممکن است رکورد سرعت زمینی را ثبت نکند ، لاک پشت در شنا در مسافت های طولانی و غواصی عمیق استثنایی است و برخی از آنها با طول عمر شگفت انگیز همراه هستند. در اندیشه بشری ، روابط حیوان با خلاقیت ، خرد و جنگ به اولین سوابق مکتوب در جهان برمی گردد. در لاک پشت ، لوئیز ام. پریکه طبیعت آهسته و فروتن این موجود شیطانی را که یک مدل زنده از مقاومت و کارایی است ، جشن می گیرد. در جهان پر سرعت قرن 21 ، هرگز توجه به تاریخ طبیعی و فرهنگی این حیوان قابل توجه مهمتر نبوده است.

[ad_2]

خرید کتاب Turtle