خرید pdf کتاب Twin Truths

[ad_1]

عکس حقیقت همیشه دروغ نیست … حقیقت چیست؟ و چگونه می توانید آن را با شنیدن آن تشخیص دهید؟ جنی و پیپا دوقلو هستند. مانند بسیاری از دوقلوها ، آنها اغلب می دانند که دیگری چه فکری می کند. آنها مکمل یکدیگر هستند. وقتی پیپا ناپدید می شود ، جنی مجبور است به تنهایی با جهان روبرو شود تا بفهمد چه اتفاقی برای “نیمه دیگر” او افتاده است. اما حقیقت می تواند یک چیز لغزنده برای جنی باشد.

[ad_2]

خرید کتاب Twin Truths