خرید pdf کتاب Two for Me, One for You

[ad_1]

خرس در راه بازگشت به خانه از طریق جنگل سه قارچ خوشمزه پیدا می کند. دوستش ویسل آنها را در تابه می پزد. اما دوستان یک مشکل دارند: چگونه می توان سه را بین دو تقسیم کرد؟ خرس و راسو هرکدام یکی پس از دیگری بحث می کنند که چرا باید بیشتر داشته باشند: من آنها را پیدا کردم! من آنها را پختم من قد بلندترم ، هنوز دارم رشد می کنم … تا روباه دور گوشه ای بیاید و قارچ را بگیرد. این مسئله را حل کرد. شما دو قارچ را می خورید و وقت شیرینی است. در اینجا Weasel همراه با توت فرنگی های وحشی خوشمزه ، سه مورد از آنها برای به اشتراک گذاشتن …

[ad_2]

خرید کتاب Two for Me, One for You