خرید pdf کتاب Two Hearts Alone

[ad_1]

در شهر کوچک Donovan Grove ، زندگی آنا گان به روشی که او دوست دارد سازمان یافته است: کار در خانه ، پیاده روی سگش ، نوشیدن آب در نوار جمعه ها. اما هنگامی که کتابفروشی محلی توسط زوئی پرز ، ساکن شهر ، تصرف می شود ، روال دقیق آنا به چالش کشیده می شود. آیا آنا علی رغم آشفتگی بزرگی که باید تحمل کند ، زوئی را وارد زندگی خود خواهد کرد؟ و آیا زوئی می تواند به خارج از مرکزیت آنا نگاه کند و رفتار غیر متعارف خود را اتخاذ کند؟ در قسمت اول این سه گانه کاملاً جدید از رمان های عاشقانه ترین لزبین ، Harper Bliss ، اطلاعات کسب کنید.

[ad_2]

خرید کتاب Two Hearts Alone