خرید pdf کتاب Two Hearts Forever

[ad_1]

پس از آنا و زوئی که در دو قلب با هم بر مشکلات خود غلبه کردند ، آنها رابطه خود را پرورش می دهند و به آرامی اما مطمئناً رشد می کنند. اگر یک بازدید کننده غافلگیر کننده در Donovan Grove ظاهر شود ، همه چیز در خطر خارج شدن از مسیر است. یا شرایط غیرمنتظره به آنا و زوئی کمک می کند تا به هم نزدیک شوند؟ در قسمت سوم و آخر این سه گانه رمان جدید از عاشقانه های پرفروش لزبین ، Harper Bliss ، اطلاعات کسب کنید.

[ad_2]

خرید کتاب Two Hearts Forever