خرید pdf کتاب Two Stratified Sites on the Door Peninsula of Wisconsin

[ad_1]

در سال 1960 و 1961 ، رونالد جی میسون و کارول ایروین میسون دو سایت را در شبه جزیره در در شهرستان در در ویسکانسین حفاری کردند. سایت Mero و سایت Heins Creek حاوی مصنوعات بسیاری از جمله سفال ، سنگ تراش خورده و آسیاب شده ، مس و استخوان بود. میسون اولین م componentلفه را در سایت Mero به نام North Bay I نامگذاری کرد و آن را بعنوان فاز پایانی دوره Woodland میانه با ارتباطات روشن با فرهنگ های Hopewell و Point Peninsula دید.

[ad_2]

خرید کتاب Two Stratified Sites on the Door Peninsula of Wisconsin