خرید pdf کتاب TYPHOON

[ad_1]

Typhon یک داستان کلاسیک از دریا است. داستان طولانی ، سو describes استفاده های کاپیتان مک ویر در برخورد با یک توفان گرمسیری به فرماندهی بخارپوش Nan-Shan را توصیف می کند. این رمان در یک کشتی بین قرن نوزدهم و بیستم اتفاق می افتد. مک وایر ، مردی ثابت قدم ، خجالتی و ساده ، خانواده او را نادیده می گیرد ، همسرش را مورد استثمار قرار می دهد و خدمه او را مورد تمسخر قرار می دهد ، برای جلوگیری از ورود توفان از موضوع خود ، از تغییر مسیر خودداری می کند.

[ad_2]

خرید کتاب TYPHOON