خرید pdf کتاب Ultra-high Voltage AC/DC Power Transmission :

[ad_1]

این کتاب آخرین یافته ها در مورد انتقال عملی جریان متناوب / جریان مستقیم ولتاژ فوق العاده بالا (UHVAC / UHVDC) را پوشش می دهد. ابتدا ، طرح های فعلی و برنامه های آینده پروژه های بزرگ UHVDC و UHVAC در سراسر جهان را بررسی می کند. این کتاب سپس تئوری های اساسی ، تجزیه و تحلیل اقتصادی و فن آوری های کلیدی شبکه های برق UHV را با جزئیات بیان می کند و طراحی پستهای UHVAC و ایستگاه های مبدل UHVDC و خطوط انتقال را شرح می دهد. انبوهی از اعداد و فرمولهای واضح و مشخص به خوانندگان کمک می کند تا نظریه های اساسی زیربنای فناوریهای UHVAC و UHVDC و روند توسعه آنها را درک کنند. این کتاب برای دانشجویان دکترا ، محققان و مهندسان در زمینه های سیستم های انرژی و مهندسی برق است.

[ad_2]

خرید کتاب Ultra-high Voltage AC/DC Power Transmission :