خرید pdf کتاب Un beau parleur à l’école des gars

[ad_1]

زد به همان اندازه طبیعی که سریع می دود ، داستان های شگفت انگیزی را روایت می کند. این دروغ های فزاینده قدرتمند و غیرقابل تصور ، ماوریک را که مسئله را به Foinfoin تبدیل می کند ، به طور جدی نگران می کند. زد دقیقاً چه چیزی را پنهان می کند؟

[ad_2]

خرید کتاب Un beau parleur à l’école des gars