خرید pdf کتاب Uncanny Stories of Devil Hunting : Volume 1

[ad_1]

پالایش اجساد برای اهلی کردن شیاطین ، جان خود را فدای آتش ، دختر گل Grass Demon ، بقایای کوه ها و دریاها ، مردم Li Clan Nine Strange … در پشت جهان معمولی بشر ، یک دنیای از دست دادن مرموزتر وجود داشت! نفرت بین جادوگران و شیاطین ، که برای نسلها از بین نمی رفت ، تا امروز در این جهان ادامه دارد. چو چی جوان برای جستجوی ریشه های خود در جستجو شرکت کرد ، در شهرها و کشور گشت و گذار کرد و خود را در مقابل شیاطین و شیاطین بی شماری یافت و جایی برای فرار نداشت.

[ad_2]

خرید کتاب Uncanny Stories of Devil Hunting : Volume 1